สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> บำรุงหัวใจ

บำรุงหัวใจ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บำรุงหัวใจ
ช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติ
บำรุงผิวพรรณ
บำรุงหลอดเลือด

คิวเท็น Coenzyme Q-10 50 mg (Vitamin world 2388) 200 Softgels (พร้อมส่ง)

รหัสสินค้า: 000007
ปกติ 1,700.00 บ.
พิเศษ 1,600.00 บ.
ประโยชน์ของ Q10มีการกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับ Q10มากมายทั้งๆ ที่ยังอยู่ในขั้นการทดลองและยังไมได้สรุปผลออกมา เช่น หาว่าช่วยชลออาการโรคพาร์กินสัน เพิ่มแข็งแรงของผู้ป่วยโรคเอดส์ ควบคุมระดับน้ำ
33
  Tell a Friend
คิวเท็น Coenzyme Q-10 120 mg (Vitamin world 1852) 120 Softgels บำรุงผิว บำรุงหัวใจ(พร้อมส่ง)

รหัสสินค้า: 000008
ปกติ 1,700.00 บ.
พิเศษ 1,600.00 บ.
ประโยชน์ของ Q10มีการกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับ Q10มากมายทั้งๆ ที่ยังอยู่ในขั้นการทดลองและยังไมได้สรุปผลออกมา เช่น หาว่าช่วยชลออาการโรคพาร์กินสัน เพิ่มแข็งแรงของผู้ป่วยโรคเอดส์ ควบคุมระดับน้ำ
33
  Tell a Friend
คิวเท็น Coenzyme Q-10 200 mg (Vitamin world 12094) 120 Softgels (พร้อมส่ง)

รหัสสินค้า: 000009
ปกติ 2,700.00 บ.
พิเศษ 2,400.00 บ.
ประโยชน์ของ Q10มีการกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับ Q10มากมายทั้งๆ ที่ยังอยู่ในขั้นการทดลองและยังไมได้สรุปผลออกมา เช่น หาว่าช่วยชลออาการโรคพาร์กินสัน เพิ่มแข็งแรงของผู้ป่วยโรคเอดส์ ควบคุมระดับน้ำ
33
  Tell a Friend
คิวเท็น Coenzyme Q-10 100 mg (Vitamin world 15137) 240 Softgels (พร้อมส่ง)

รหัสสินค้า: 000162
ปกติ 2,800.00 บ.
พิเศษ 2,400.00 บ.
บำรุงหัวใจ บำรุงผิวพรรณให้งาม
33
  Tell a Friend


Total: 4: